Wiadomości

DZIAŁANIA "BEZPIECZNY WEEKEND- Listopad 2019"

Data publikacji 08.11.2019

W trosce o bezpieczeństwo osób podróżujących po drogach powiatu wodzisławskiego, od dziś do wtorku prowadzone są działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczny weekend – Listopad 2019”. Ich celem jest zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością w ruchu drogowym

W weekend należy spodziewać się wzmożonego natężenia ruchu na drogach wyjazdowych oraz dojazdowych do i z miejscowości oraz dużych miast. Policjanci ruchu drogowego, w ramach działań „Bezpieczny weekend”, będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Policjantów należy spodziewać się także w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego, gdzie będą czuwać nad jego płynnością oraz w uzasadnionych przypadkach podejmować ręczne kierowanie ruchem. Funkcjonariusze pełniący służbę na drogach będą kontrolować prędkość, ale też zwrócą uwagę na stan trzeźwości kierujących. Sprawdzą również stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.

Na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wpływa wiele czynników m.in. sprawność pojazdu, stan psychofizyczny kierujących pojazdami, pogoda, a przede wszystkim respektowanie przepisów przez uczestników ruchu drogowego.

Policja apeluje o:

rozwagę podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych, a także nie wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie;
odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego;
wysoką kulturę jazdy i wzajemny szacunek.